MONNAS IS MEER AS NET 'N SKOOL . . .

SPORT

KULTUUR

AKADEMIE

Kommunikeer met Monnas 

via u rekenaar of selfoon.

Communicate with Monnas using your computer or phone.

Oud-Monumentaar?

Gr 8 Parents 2021

The school receives a lot of enquiries about applications for grade 8 2021.  Little is known about the process but we undertake to keep you informed as things delevop from the Departmental side. We understand your anxiety and we at Monnas are ready to assist parents once an official announcement has been made.

MONNAS GREETINGS

JSM CALITZ

School Principal

KONTAK ONS / CONTACT US

h/v Blommestein & Tweedestraat, Krugersdorp-Noord

Privaatsak X2029, Krugersdorp, 1740

Tel: 011 953-1165/6/7 & 087 985 2560 Faks: 011 953-6770
Musieksentrum / Music School: 011 665-2884

Koshuis / Hostel: 011 660-9907

Koshuisbestuurder Hostel Manager:  079 174 0384

Klerewinkel / Clothing Shop: 010 601 6459

Naskoolsentrum: Mev Lucile Weideman 079 412 5423

E-pos: 
Ontvangs / Reception: rhona@monnas.co.za 
Algemeen / General: monnas@monnas.co.za 
Hoof / Principal: hoof@monnas.co.za 
Bemarking / Marketing: bemarking@monnas.co.za

Klerewinkel / Clothing Shop: krugersdorp@timeclothing.co.za

 

Klerewinkel tye / Clothing Shop Times:  

Maandae tot Donderdae / Monday - Thursday  7:15 tot 15:00

Vrydae / Friday 7:15 tot 14:00

Saterdae van 8 tot 11 met tuiswedstryde

MONNAS WORD 100!

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon